Όροι Χρήσης

Τελευταία ανανέωση όρων: 5/7/2015

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για τις υπηρεσίες των Greek YouTubers.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει καταχώρηση του χρήστη εάν αυτή δεν τηρεί τους κανονισμούς της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι:

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει χρήστη από την πλατφόρμα εάν αυτός δεν τηρεί τους παραπάνω κανονισμούς.

Τα δεδομένα του χρήστη που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων δεν κοινοποιούνται με τρίτους.

Η υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί το δίκτυο. Καθώς επίσης και για δημοσιεύσεις προσωπικών στοιχείων